Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, λαμβάνοντας υπόψιν το δικαίωμα στην δωρεάν εκπαίδευση κι έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας σε ευάλωτες οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες ανακοινώνει και φέτος 2023-24 την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄Λυκείου και έχει στόχο την κατανόηση από τους μαθητές της σχολικής ύλης και συνέπεια την βελτίωση της σχολικής επίδοσης.

Τα μαθήματα διδάσκουν εθελοντές πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων, προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν στις 2/10/2023 και θα γίνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορείτε να αναζητήσετε στις Δ/νσεις των σχολείων της Βθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης., Δημαρχείο Λ. Κύπρου 68, [Είσοδος από Ρεθύμνης]

Πληροφορίες: Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης , τηλ. επικ. 213 2018786 και 213 2018781–782

Υποβολή αιτήσεων: tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr