Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Σμύρνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41797/23.06.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/28.06.2022).

Ημερομηνία Υποβολής των Αιτήσεων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι από Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 έως και Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023.

Τρόποι Υποβολής των Αιτήσεων:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dioik@neasmyrni.gr

ή

  • Αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση Δήμος Νέας Σμύρνης, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 193-195, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη, στο Πρωτόκολλο (ΙΣΟΓΕΙΟ).