Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων ύψους 2,9 εκατ. από το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Ο Δήμος Καλλιθέας υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω ριζικής ανακαίνισης σχολικών μονάδων της Καλλιθέας.Συγκεκριμένα...

Read More

Start typing and press Enter to search